Ο τετράντας του Ιππάρχου (2ος αι. π.Χ.)

30,00 €

(ο πρώτος εντοπιστής γεωγρ. πλάτους καθημερινής χρήσης)