Ο τετράντας του Ιππάρχου (2ος αι. π.Χ.)

60,00 €

Ο πρώτος εντοπιστής γεωγρ. πλάτους καθημερινής χρήσης