Ο «ελληνικός» άβακας

17,00 €

Πρόκειται για ξύλινη πινακίδα με μικρά βοτσαλάκια, που χρησιμοποιούνταν για την εκτέλεση πολύπλοκων μαθηματικών πράξεων. Ένας τέτοιος μαρμάρινος άβακας του 4ου αι. π.Χ.