Ο κρυπτογραφικός δίσκος του Αινεία (4ος αι. π.Χ.)

15,00 €

Πρόκειται για δίσκο με 24 περιφερειακές οπές (αντίστοιχες των γραμμάτων του αλφαβήτου), μία κεντρική και μία επιπλέον που όριζε το γράμμα Α.