Το φορητό ηλιακό ωρολόγιο του Παρμενίωνος

30,00 €

Τρεις αρθρωτοί δακτύλιοι αναρτιούνταν σε κατακόρυφη θέση με τον εξωτερικό δακτύλιο προσανατολισμένο στη διεύθυνση ανατολής - δύσης.