Η Τριάς

15,00 €

Η πρώτη τρίλιζα της ιστορίας


Η Εννεάς

20,00 €

Πρόκειται για μια παραλλαγή της τριάδας που εμφανίστηκε την ελληνιστική εποχή και εξακολουθούσε να παίζεται μέχρι πρόσφατα (ως εννιάπετρο).


Το (Ο)στομάχιον του Αρχιμήδη

25,00 €

Το πρώτο παζλ της Ιστορίας