Η Τριάς

25,00 €

Η πρώτη τρίλιζα της ιστορίας


Η Εννεάς

30,00 €

Πρόκειται για μια παραλλαγή της τριάδας που εμφανίστηκε την ελληνιστική εποχή και εξακολουθούσε να παίζεται μέχρι πρόσφατα (ως εννιάπετρο).