Το φορητό ηλιακό ωρολόγιο του Παρμενίωνος

35,00 € 30,00 €

Τρεις αρθρωτοί δακτύλιοι αναρτιούνταν σε κατακόρυφη θέση με τον εξωτερικό δακτύλιο προσανατολισμένο στη διεύθυνση ανατολής - δύσης. Ο μεσαίος δακτύλιος αποτελούνταν από δύο ημιδακτυλίους που έφεραν δύο ζεύγη χαράξεων των 7 χαραγών που όριζαν τους μήνες (ζώδια) για 4 διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη - πόλεις. Ο εσωτερικός δακτύλιος έφερε μια οπτομετρική οπή και στην άντυγά του υπήρχαν χαράξεις που τη διαιρούσαν σε 12 ίσα τμήματα που όριζαν τις 12 ώρες. Κατά τη λειτουργία του ρολογιού ο ημιδακτύλιος με τα δεδομένα της περιοχής που χρησιμοποιούνταν στρεφόταν κατά 90 μοίρες και ο εσωτερικός δακτύλιος τοποθετούνταν στο μήνα που διανυόταν οπότε μια φωτεινή κηλίδα έδειχνε την ώρα πάνω στην άντυγά του. Το ρολόι μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά τη μεσημβρία των ισημεριών για την εύρεση του γεωγραφικού πλάτους ενός τόπου, του αζιμουθίου και του ύψους αστέρων. (Τμήματά του βρέθηκαν στο Οκτάγωνο των Φιλίππων).

Διαστάσεις: 6*8*15 cm
Υλικό: Μέταλλο, Πλέξιγκλας
Χρώμα: Ορείχαλκος
Συνολικό βάρος: 160 gr