Η Εννεάς

30,00 € 25,00 €

Πρόκειται για μια παραλλαγή της τριάδας που εμφανίστηκε την ελληνιστική εποχή και εξακολουθούσε να παίζεται μέχρι πρόσφατα (ως εννιάπετρο).

Παιζόταν από δύο παίκτες πάνω σε μια διαγραμμισμένη επιφάνεια που αποτελούνταν από τρία ομόκεντρα τετράγωνα με ενωμένα τα μέσα των πλευρών τους. Δημιουργούνταν έτσι στα σημεία τομής των γραμμών 24 θέσεις για τα πιόνια («πεσσούς»). Οι παίκτες κρατούσαν από εννέα πιόνια (διαφορετικού χρώματος ή είδους π.χ. μαύρα και άσπρα βότσαλα, κουκιά και φασόλια, καρύδια και βαλανίδια, κ.ά.)  και προσπαθούσαν τοποθετώντας τα εναλλάξ να σχηματίσουν μια τριάδα σε ευθεία γραμμή  ή να εμποδίσουν τον αντίπαλο σε αυτό. Όταν σχημάτιζαν τριάδα αφαιρούσαν ένα πιόνι από τον αντίπαλο και όταν κάποιος έμενε με δύο μόνο πιόνια έχανε το παιχνίδι.

Διαστάσεις:15*5*3cm
Υλικό: Ξύλο
Χρώμα: Δρυς
Συνολικό βάρος: 450 gr