Η Τριάς

25,00 € 20,00 €

Η πρώτη τρίλιζα της ιστορίας

Πρόκειται για ένα απλό παιχνίδι στρατηγικής που διαδόθηκε σε όλο τον αρχαίο κόσμο και εξακολουθεί να παίζεται μέχρι σήμερα (ως τρίλιζα). Παιζόταν από δύο παίκτες πάνω σε μια διαγραμμισμένη επιφάνεια που είχε το σχήμα κύκλου με οκτώ ισαπέχουσες ακτίνες ή τετραγώνου με τις μεσοκαθέτους και μερικές φορές τις διαγωνίους του. Δημιουργούνταν έτσι στα σημεία τομής των γραμμών εννέα θέσεις για τα πιόνια («πεσσούς»). Οι παίκτες κρατούσαν από τρία πιόνια (διαφορετικού χρώματος ή είδους π.χ. μαύρα και άσπρα βότσαλα, κουκιά και φασόλια, καρύδια και βαλανίδια, κ.ά.) και προσπαθούσαν τοποθετώντας τα εναλλάξ μετά την αρχική κλήρωση να σχηματίσουν μια ευθεία γραμμή ή να εμποδίσουν τον αντίπαλο σε αυτό. Στη συνέχεια μετακινούσαν τα πιόνια εναλλάξ ώσπου να πετύχει κάποιος ευθεία γραμμή.

Διαστάσεις:15*5*3 cm
Υλικό:Ξύλο
Χρώμα:Δρυς
Συνολικό βάρος: 400 gr