Ο Κρυπτογραφικός Δίσκος του Αινεία - Μονός Δίσκος

10,00 €

Πρόκειται για δίσκο με 24 περιφερειακές οπές (αντίστοιχες των γραμμάτων του αλφαβήτου), μία κεντρική και μία επιπλέον που όριζε το γράμμα Α. Ο αποστολέας κατέγραφε το μήνυμα περνώντας λεπτό νήμα από τις οπές των αντίστοιχων γραμμάτων και ο δέκτης το διάβαζε ξετυλίγοντας το νήμα και καταγράφοντας τα γράμματα από δεξιά προς τα αριστερά.
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ένας δίσκος χωρίς το αλφάβητο.

Παρακαλώ επιλέξτε την ελληνική ή την αγγλική εκδοχή στα σχόλια κατά την παραγγελία σας.